MUDr. Sylva Lerchová

Ambulance LERCH s.r.o.

Vrchlického 57
586 01 Jihlava
Firemní telefon: +420 567 574 505, +420 567 574 511
IČ: 04635582Co je aktuálního u nás?


Režim ordinace od 1.9.2020:

 

1/ Doporučeno  telefonické objednání všech pacientů. Důvodem je zejména v současné epidemiologické situaci zajištění bezpečného prostředí pro pacienty,

    jejich doprovod a zdravotnický personál. Pokud lze, řešíme pacienta distančním  způsobem.

  V prostorách čekárny, ordinace možný vstup pouze se zakrytím úst a nosu. Doprovod u nezletilých pouze jedna dospělá osoba.U vstupu použít desinfekci na ruce.

2/ Indikace k provádění testů na COVID-19 se řídí platnými algoritmy MZ ČR.

3/ Do kolektivu jsou přijímány pouze děti zdravé, nejevící příznaky akutního onemocnění.

 

I. dítě akutně nemocné

 A/ onemocnění dítěte doma: zákonný zástupce v případě potřeby telefonicky kontaktuje PLDD, PLDD rozhodne o léčebném postupu, domácí léčba trvá zpravidla 10 dnů, pokud lékař nerozhodne jinak. PLDD rozhodne o kontrole zdravotního stavu a v případě potřeby vystaví Rozhodnutí o potřebě ošetřování. V případě podezření na COVID-19 se řídí platným algoritmem vydaným MZ ČR. 

 B/ onemocnění dítěte ve škole: učitel kontaktuje zákonného zástupce, předá dítě a poučí jej, že v případě potřeby je vhodné telefonicky kontaktovat registrujícího PLDD, který rozhodne o dalším postupu. Domácí léčba trvá zpravidla 10 dnů, pokud lékař nerozhodne jinak.  Žáka omlouvá zákonný zástupce, ev. doloží školskému zařízení čestné prohlášení rodičů o bezinfekčnosti (obdoba bezinfekčnosti na letní tábor).

 

II. dítě s chronickým onemocněním (projevujícím se přetrvávajícími příznaky obdobnými COVID-19 , které jsou projevem chronického onemocnění).

V případě potřeby, kdy není-li škole známo (např. z částečného či úplného osvobození z TV, z posudku o způsobilosti na zotavovací akce) vydá PLDD jednorázově potvrzení o zdravotním stavu dítěte (viz příloha – vzor potvrzení).

Potvrzení vystavuje PLDD na žádost zákonného zástupce v zákonné lhůtě, předává pouze zákonnému zástupci. Potvrzení není služba hrazená z veřejného zdravotního pojištění, hradí žadatel.    

 

Informace o ordinaci MUDr. Sylva Lerchová

ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DĚTI A DOROST

PEDIATRIE JIHLAVA

 

MUDr. Sylva Lerchová

 

Kompletní služby v oboru všeobecného praktického lékařství pro děti a dorost.

 

Péči poskytujeme převážně pro pacienty z Jihlavy a okolí.

 

Aplikace náušnic oběma způsoby (jehlou nebo nastřelením).

V případě onemocnění provádíme jednoduchý CRP TEST, který rozliší zda se jedná o virovou či bakteriální infekci v organismu. Vyšetřuje se z kapky krve z prstu.

Provádíme i vyšetření STREPTEST (rychlé vyloučení infekce Streptokokem pyogenes), jedná se výtěr z krku.

Kde nás najdete?